SON BASILANLAR

YAKINDA ÇIKACAK

Kemikkıran [ ALİ KURT ]


Kırsal kesimin kendine özgü yaşantısındaki  şiddetli acılar, olaylar ve eğlenceler...
Bir yanda devletin iyi ve kötü yüzünü enselerinde hisseden halkın tuhaf halleri, bir yanda anarşinin palazlanma süreçleri...

Kapalı dünyalarında kardeş gibi yaşayan bir köydeki topluluk, zaman içinde birbirlerine karşı kuşkucu, kavgacı ve düşman olmuşlardı.

Kurtarıcı olarak bekledikleri askeri darbe, birbirlerinden kopmuş olan bu insanları hayattan da soğuttu.. Bir süre sonra köyün güzüaçık insanları köyden göçmek zorunda kaldılar. Köyde kalan çaresiz insanlar ise komutandan dayak yemeye devam ettiler.

Bu kitapta 1980 yılından sonraki süreçte,  bir çocuğun gözünden, köyde dönen olaylar, yaşanılan ölüm, tuzak, entrika ve dümenler analtılmaktadır.
Bu kitapta aynı zamanda çaresizlik ve köydeki bilinen aykırı yollar anlatılmaktadır..

Kitabın ana teması halkın devletle olan ve gençlikle olan ilişkileri; askeri düzen veya askeri durum kitabın ana konusu değil fakat belirleyici konusu...